Σάββατο, 24 Δεκεμβρίου 2011

Με την προσδοκία στην Ανάσταση
Προ των Χριστουγέννων 
"μετά ανόμων ελογίσθη" 

υπομονή
με την προσδοκία στην Ανάσταση

Δεν υπάρχουν σχόλια: