Δευτέρα, 29 Αυγούστου 2016

Αυτός με το κεραμιδοκόκκινο ποιός είναι;


Αυτός με το κεραμιδοκόκκινο
είναι ορθόδοξος Πατριάρχης
ή κάποιος άλλου δόγματος;