Κυριακή, 28 Απριλίου 2013

«Δόξα τη μακροθυμία σου Κύριε»Κυριακή των Βαΐων.

Ο Ναός καταστόλιστος από Βάϊα 
σε κολόνες και διάδρομο.

Μεγαλοπρεπής η είσοδος του Μητροπολίτη.

Λαοθάλασσα πιστών τον υποδέχονται
 «ευλογημένος ο ερχόμενος».  

Ζει την απόλυτη μοναξιά και όμως θέλει μανδύες, ράβδους, εγκόλπια, και ιπποκόμους. 

Θα ακουστεί σε λίγες μέρες 
«Δόξα τη μακροθυμία σου Κύριε»

Πέμπτη, 18 Απριλίου 2013

«Μακριά και αγαπημένοι»Η φωτογραφία τα λέει όλα.

«Μακριά και αγαπημένοι»

Ο λαλίστατος και πολυδιαφημισμένος δεσπότης του Λαγκαδά έτσι βλέπει την σχέση του με τα παιδιά. 

Ο Χριστός είπε: Ἄφετε τὰ παιδία καὶ μὴ κωλύετε αὐτὰ ἐλθεῖν πρός με, τῶν γὰρ τοιούτων ἐστὶν ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν. [Ματθ. ιθ' 14].

Ο Λαγκαδά πως το παίζει; 

Τετάρτη, 3 Απριλίου 2013

Νικόδημος Μητροπολίτης Αττικής και Μεγαρίδος


ΝΙΚΟΔΗΜΟΥ 
του Σεβασμιωτάτου και Θεοπροβλήτου 
Μητροπολίτου της Αγιωτάτης Μητροπόλεως 
Αττικής και Μεγαρίδος 
Aιωνία η μνήμη

Ο παρακάτω ύμνος αφιερώνεται στα μέλη 
(ζώντα και τεθνεώτα) της Ιεραρχίας 
της Εκκλησίας της Ελλάδας 
από 1974 έως και σήμερα. 

" Ἐπὶ τῇ προδοσίᾳ οὐκ ἠρκέσθησαν Χριστὲ τὰ γένη τῶν Ἑβραίων, ἀλλ' ἐκίνουν τὰς κεφαλὰς αὐτῶν, μυκτηρισμὸν καὶ χλεύην προσάγοντες. Ἀλλὰ δὸς αὐτοῖς Κύριε, κατὰ τὰ ἔργα αὐτῶν, ὅτι κενά, κατὰ σοῦ ἐμελέτησαν. "