Τετάρτη, 3 Απριλίου 2013

Νικόδημος Μητροπολίτης Αττικής και Μεγαρίδος


ΝΙΚΟΔΗΜΟΥ 
του Σεβασμιωτάτου και Θεοπροβλήτου 
Μητροπολίτου της Αγιωτάτης Μητροπόλεως 
Αττικής και Μεγαρίδος 
Aιωνία η μνήμη

Ο παρακάτω ύμνος αφιερώνεται στα μέλη 
(ζώντα και τεθνεώτα) της Ιεραρχίας 
της Εκκλησίας της Ελλάδας 
από 1974 έως και σήμερα. 

" Ἐπὶ τῇ προδοσίᾳ οὐκ ἠρκέσθησαν Χριστὲ τὰ γένη τῶν Ἑβραίων, ἀλλ' ἐκίνουν τὰς κεφαλὰς αὐτῶν, μυκτηρισμὸν καὶ χλεύην προσάγοντες. Ἀλλὰ δὸς αὐτοῖς Κύριε, κατὰ τὰ ἔργα αὐτῶν, ὅτι κενά, κατὰ σοῦ ἐμελέτησαν. "

Δεν υπάρχουν σχόλια: