Πέμπτη, 18 Απριλίου 2013

«Μακριά και αγαπημένοι»Η φωτογραφία τα λέει όλα.

«Μακριά και αγαπημένοι»

Ο λαλίστατος και πολυδιαφημισμένος δεσπότης του Λαγκαδά έτσι βλέπει την σχέση του με τα παιδιά. 

Ο Χριστός είπε: Ἄφετε τὰ παιδία καὶ μὴ κωλύετε αὐτὰ ἐλθεῖν πρός με, τῶν γὰρ τοιούτων ἐστὶν ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν. [Ματθ. ιθ' 14].

Ο Λαγκαδά πως το παίζει; 

Δεν υπάρχουν σχόλια: