Δευτέρα, 16 Απριλίου 2012

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ


ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ

"εντολήν καινήν δίδωμι υμίν
ίνα αγαπάτε αλλήλους" 

Δεν υπάρχουν σχόλια: