Παρασκευή, 26 Φεβρουαρίου 2016

Οι δεσποτάδες μυαλό δεν βάζουνΕλλαδικοί Μητροπολίτες εκ περάτων,
συναθροισθέντες για τα ονομαστήρια ενός.

Οι δεσποτάδες μυαλό δεν βάζουν.

Δεν υπάρχουν σχόλια: