Σάββατο, 16 Ιουλίου 2011

ΤΟ ΡΑΣΟ ΠΕΘΑΝΕ· ΖΗΤΩ ΤΟ ΚΟΥΣΤΟΥΜΙ! («Ἡ φωτογραφία τῶν Ἐμπτυσμάτων»)

Ὅπως λένε οἱ Κινέζοι, μιὰ εἰκόνα χίλιες λέξεις. Συνεπῶς ἡ κατωτέρω «φωτογραφία τῆς Ντροπῆς καὶ τῶν Ἐμπτυσμάτων» λέει ἀρκετὰ πράγματα:
.       1ον:  Ἡ ἱερατικὴ περιβολὴ τῶν Ὀρθοδόξων εἶναι πιὸ ἐκκοσμικευμένη καὶ ἀπὸ τῶν Φραγκοπαπάδων τῆς φωτογραφίας, οἱ ὁποῖοι ἐμφανίζονται ἱεροπρεπέστεροι στὸ στιγμιότυπο. Ἆραγε οἱ Ὀρθόδοξοι Ἐπίσκοποι ἔστω καὶ γιὰ τὰ «ΜΑΤΙΑ τοῦ κόσμου» δὲν εἶχαν ἕνα ράσο νὰ ρίξουν ἀπὸ πάνω τους, γιὰ τὴν ἀνάγκη μόνον τῆς φωτογραφικῆς στιγμῆς -τῆς «σκηνοθεσίας» ἔστω- ὥστε νὰ μὴ σκανδαλισθοῦν οἱ ΕΛΑΧΙΣΤΟΙ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ἀδελφοί; (Σιγά νὰ μὴ σκάσουν γι᾽ αὐτούς!). Νὰ λοιπὸν γιατὶ ὀ χαρακτηρισμὸς «φωτογραφία τῶν Ἐμπτυσμάτων»: «Σᾶς φτύνουμε καὶ δὲν μᾶς νοιάζει, ἂν κακοκαρδισθεῖτε»: ἰδοὺ τὸ σιωπηλὸ μήνυμα τῶν φωτογραφουμένων. .       2ον, ποὺ μᾶς λέει ἡ φωτογραφία: Πάνυ ἐπισήμως δηλώνεται καὶ συμβολίζεται τὸ τέλος τῆς Ὀρθοδόξου Ἱερατικῆς Περιβολῆς. Ὁ ποδήρης χιτὼν τοῦ Κυρίου, τὸ ράσο τοῦ ὀρθοδόξου κληρικοῦ τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ ἀπέθανε. Ἐμεῖς τὸ σκοτώσαμε. Ζήτω τὸ κουστούμι τῶν Φράγκων τοῦ Κόσμου..       3ον, ποὺ μᾶς λέει ἡ φωτογραφία: «Εἴμαστε ἀποφασισμένοι νὰ ἐπιβάλουμε τὶς νέες ἀντιλήψεις μας. Ἐπικοινωνιακῶς πρῶτα καὶ θεσμικῶς ἐν συνεχείᾳ. Συνεπῶς καλύτερα νὰ μὴ ἀντιδράσει κανείς»! (Ἆραγε αὐτὸ δὲν θυμίζει λίγο τὴν νεοεποχήτικη μεθοδολογία;)

Χριστιανική Βιβλιογραφία

Δεν υπάρχουν σχόλια: