Σάββατο, 17 Ιουλίου 2010

Συνέδριο για τις χριστιανικές ρίζες στις σχέσεις Ρωσίας και Γερμανίας με αναφορά στο μάθημα των Θρησκευτικών

Στις 15 Ιουλίου 2010 στην καταληκτήρια συνεδρία της ολομέλειας του «διαλόγου της Πετρούπολης» συμμετείχαν η Γερμανίδα καγγελάριος Ανγκελα Μέρκελ και ο Πρόεδρος της Ρωσίας Δ. Μεντβέντεφ. Στην ομιλία του ο κ. Πρόεδρος τόνισε συγκεκριμένα ότι «πολύ σημαντικός είναι ο πνευματικός διάλογος. Τόσο στη ρωσική όσο και στη γερμανική κοινωνία υπάρχουν αξίες, οι οποίες βασίζονται στις χριστιανικές ρίζες που θα μας ενοποιούν και στο περαιτέρω».

Οι Πρόεδροι του Φόρουμ από τη ρωσική πλευρά πρώτος Αναπληρωτής Πρωθυπουργός της Ρωσικής Ομοσπονδίας Β. Ζουμπκώφ και από την γερμανική πλευρά ομοσπονδιακός υπουργός Λ. Νε Μγιόζιερ πραγματοποιήσαν ομιλίες σχετικά με τα πορίσματα του Φόρουμ.

Επισημαίνοντας τη σημασία του έργου της ομάδας εργασίας «Εκκλησίες στην Ευρώπη» ο Ζουμπκώφ τόνισε ότι ο εκσυγχρονισμός της κοινωνίας ευρίσκεται συχνά σε άμεση εξάρτηση από την πνευματική και ηθική αγωγή της νεολαίας, ενώ το μέλλον δε θα είναι δυνατόν χωρίς την στήριξη στις παραδοσιακές αξίες. Επίσης ενημέρωσε τους παρόντες σχετικά με την υποστήριξη από τα μέλη της εν λόγω ομάδας εργασίας της ένταξης της διδασκαλίας των θρησκευτικών παραδόσεων στα σχολικά προγράμματα στη Ρωσία.

Τη Ρωσική Ορθόδοξη Εκκλησία στην καταληκτήρια συνεδρία εκπροσώπησε ο Πρόεδρος του Τμήματος Εξωτερικών Εκκλησιαστικών Σχέσεων του Πατριαρχείου Μόσχας Μητροπολίτης Βολοκολάμσκ Ιλαρίωνας, ο Αντιπρόεδρος του ΤΕΕΣ Ηγούμενος Φίλιππος Ριαμπίχ, ο Γραμματέας επί των υποθέσεων εξωτερικού του ΤΕΕΣ ιερέας Σέργιος Ζβοναριώφ και άλλοι.

Στα πλαίσια της συνεδρίας παρουσιάσθηκαν πορίσματα των ομάδων εργασίας: «Πολιτική», «Η κοινωνία των πολιτών», «ΜΜΕ», «Πολιτισμός», «Παιδεία», «Οικονομία», «Εργαστήριο του μέλλοντος», «Εκκλησίες στην Ευρώπη». Τα σχετικά πορίσματα της ομάδας εργασίας «Εκκλησίες στην Ευρώπη» παρουσίασε ο Αντιπρόεδρος του Τμήματος Εξωτερικών Εκκλησιαστικών Σχέσεων και μέλος της Συντονιστικής Επιτροπής του Φόρουμ «Ο Διάλογος της Πετρούπολης» Ηγούμενος Φίλιππος Ριαμπίχ.

Στην ομιλία του ο πατήρ Φίλιππος τόνισε αυτή η ομάδα του Φόρουμ βλέπει ως κύριο σκοπό της την ενίσχυση της αξιολογικής βάσης των Ρώσο-γερμανικών σχέσεων. Ο Ηγούμενος Φίλιππος ανέφερε συγκεκριμένα: «Σύμφωνα με την κοινή γνώμη των όσων συμμετείχαν στη συζήτηση, η θρησκευτική ηθική αποτελεί μια ισχυρή πηγή για τη διαμόρφωση των προσόντων του ανθρώπινου προσώπου, απαραίτητων για την πραγματοποίηση του εκσυγχρονισμού της κοινωνίας, όπως το φιλότιμο, η προσήλωση, η δημιουργικότητα, η ελεύθερη σκέψη, ο σεβασμός των άλλων. Ένα από τους τρόπους αναπαραγωγής αυτής της ηθικής μέσα στην κοινωνία αποτελεί το εκπαιδευτικό σύστημα. Ως εκ τούτου τα μέλη της ομάδας υποστήριξαν την ένταξη της διδασκαλίας των θρησκευτικών παραδόσεων και της κοσμικής ηθικής στο πρόγραμμα των δημοσίων σχολείων, η οποία σήμερα πραγματοποιείται με την υποστήριξη του Προέδρου της Ρωσικής Ομοσπονδίας κ. Δ. Μεντβέντεφ. Σε αντιδιαστολή προς τη Ρωσία, στη Γερμανία χρόνια ήδη υπάρχει ένα καλώς ρυθμισμένο σύστημα διδασκαλίας των θρησκευτικών γνώσεων μέσα στη μέση εκπαίδευση. Το γερμανικό πρότυπο θεμελιώνεται στις αρχές συνεργασίας εκκλησιών, κοινωνίας και πολιτείας. Εκκλησίες, κοινωνία και Πολιτεία συνεργάζονται στη διαμόρφωση των σχολικών προγραμμάτων, στην σύνταξη σχολικών εγχειριδίων και στην κατάρτιση των εκπαιδευτικών στελεχών».

Επίσης ο Αντιπρόεδρος του ΤΕΕΣ ενημέρωσε τους παρόντες ότι στην πορεία της εργασίας της ομάδας οι Γερμανοί συνάδελφοι πληροφόρησαν σύντομα τα μέλη της ομάδας για το περιεχόμενο των σχολικών εγχειριδίων Θρησκευτικών, τα οποία χρησιμοποιούνται σήμερα στη Γερμανία: «Τα γερμανικά συγγράμματα αποβλέπουν ταυτόχρονα στην διαφύλαξη της ομολογιακής ταυτότητας του ανθρώπου και στην ανοιχτή διάθεση προς τους εκπροσώπους των άλλων θρησκειών και στην ελεύθερη επιλογή των θρησκευτικών πεποιθήσεων. Αυτό επιτρέπει το συντονισμό από τη μια πλευρά την πραγματικότητα της θρησκευτικής πολυμορφίας στην κοινωνία, και από την άλλη, τη δημοκρατική αρχή της πρόσβασης των θρησκευτικών κοινοτήτων στο δημόσιο χώρο».

Ακόμα ο Ηγούμενος Φίλιππος αναφέρθηκε στην κατάσταση της θρησκευτικής παιδείας στα σχολεία της Ρωσίας: «Οι ομιλήσαντες από τη ρωσική πλευρά παρουσίασαν την ανασκόπηση των ρωσικών εγχειριδίων ορθοδόξου, ισλαμικού, βουδιστικού και ιουδαϊκού πολιτισμού και κοσμικής ηθικής, τα οποία οι γονείς μπορούν να επιλέξουν για τα παιδιά τους. Ορισμένα μέλη τόνισαν ότι η ρωσική εμπειρία για τη δημιουργία της ηθικής των ειρηνικών διαθρησκειακών σχέσεων μπορεί να έχει ζήτηση στη Γερμανία, η οποία αντιμετωπίζει σήμερα τη ροή των μεταναστών από τις χώρες με τη μουσουλμανική παράδοση».

Επιπλέον, ο ομιλών επεσήμανε ότι και στη Ρωσία και στη Γερμανία υπάρχουν προβλήματα στον τομέα της θρησκευτικής εκπαίδευσης. «Έτσι έντονες συζητήσεις διεξάγονται στη Γερμανία για το μέλλον της θρησκευτικής εκπαίδευσης. Π.χ. εγείρεται το ζήτημα της διαφύλαξης του διομολογιακού χωρισμού στη διδασκαλία των θρησκευτικών ή της πιο κατάλληλης κάλυψης των θρησκευτικών παραδόσεων, οι οποίες εμφανίζονται ή ενισχύουν την παρουσία τους στη Γερμανία λόγω της συρροής μεταναστών. Επιπλέον υφίσταται το ζήτημα της ενίσχυσης της θρησκευτικής εκπαίδευσης στην Ανατολική Γερμανία μετά από τις δεκαετίες της αθεϊστικής αγωγής σε αυτό το μέρος της χώρας. Στη Ρωσία η ένταξη της θρησκευτικής εκπαίδευσης αντιμετωπίζει τη φανερή έλλειψη της συνεργασίας των κρατικών εκπαιδευτικών θεσμών με τους θρησκευτικούς οργανισμούς στο θέμα της κατάρτισης των εκπαιδευτικών στελεχών και της ενημέρωσης του κοινού για το περιεχόμενο του νέου μαθήματος. Γενικά, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των Ρώσων μελών της ομάδας, αυτές οι δυσκολίες οφείλονται στα στερεότυπα, τα οποία διαμορφώθηκαν απέναντι στη θρησκεία στα αθεϊστικά χρόνια και δεν έχουν ακόμα υπερβεί».

Εν κατακλείδι ο εκπρόσωπος της Εκκλησίας ενημέρωσε τους παρόντες με τα σχέδια της ομάδας εργασίας «Εκκλησίες στην Ευρώπη: «Λόγω της σπουδαιότητας του θέματος της πνευματικής και ηθικής αγωγής για διάφορους τομείς του κοινωνικού βίου τα μέλη της ομάδας έκριναν αναγκαίο να συνεχίσουν τις κοινές ενέργειες για την ανάλυση και την περαιτέρω ανάπτυξη της πνευματικής και της ηθικής εκπαίδευσης στη Ρωσία και στη Γερμανία ως ενός αναπόσπαστου στοιχείου του κρατικού εκπαιδευτικού συστήματος».

mospat.ru/

Δεν υπάρχουν σχόλια: