Πέμπτη, 26 Αυγούστου 2010

Ἀποστομωτικὴ ἀπάντηση Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχη σὲ Τοῦρκο Καθηγητὴ


Ἀποστομωτικὴ ἀπάντηση σὲ Τοῦρκο καθηγητὴ χρειάστηκε νὰ δώσει ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης κ. Βαρθολομαῖος, ὁ ὁποῖος πρότεινε νὰ ἀγοράσουν οἱ Ἕλληνες ξανὰ τὰ σπίτια καὶ τὰ καταστήματα τὰ ὁποῖα οἱ ἔποικοι μετέτρεψαν σὲ μπὰρ καὶ ξενοδοχεῖα.
Ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης φανερὰ ἐνοχλημένος τόνισε: "Θὰ κλείσω μὲ μία ὀφειλομένη ἀπάντηση στὸν τελευταῖο ὁμιλητὴ ὁ ὁποῖος μᾶς εἶπε, οὔτε λίγο, οὔτε πολύ, ὅτι ἔπρεπε νὰ ἀγοράσουμε ἐμεῖς τὰ δικά μας τὰ κτίρια, καὶ τὰ σχολεῖα νὰ μὴν ἀφήσουμε νὰ γίνουν ἑστιατόρια καὶ ξενοδοχεῖα, ἀλλὰ νὰ τὰ ἀγοράζαμε ἐμεῖς ποὺ τὰ κτίσαμε μὲ τὸν ἱδρώτα μας καὶ ἀπὸ τὸ ὑστέρημά μας καὶ μὲ κόπο καὶ μὲ ἐλπίδες καὶ προοπτικές».
Ἐπίσης, ὁ Προκαθήμενος τῆς Ὀρθοδοξίας πρόσθεσε: «Ἐὰν σήμερα γίνονται ξενοδοχεῖα καὶ ἑστιατόρια αὐτὰ τὰ κτίρια αὐτὸ νὰ τὸ ρωτήσει σὲ ἄλλους καὶ ὄχι σὲ ἐμᾶς, γιατί γίνονται. Ἐὰν δὲν γίνονταν αὐτὰ ποὺ ἔγιναν ὅλως ἀδίκως ἐναντίον τοῦ διεθνοῦς δικαίου τὴν δεκαετία τοῦ 1960, δὲν θὰ ἔφευγαν οἱ Ἴμβριοι ἀπὸ ἐδῶ, δὲν θὰ ἀδείαζαν τὰ σχολεῖα μας, δὲν θὰ χάναμε τὰ κτήματά μας, δὲν θὰ σκοτώνονταν ὀχτὼ - ἐννέα - δέκα Ἴμβριοι, δὲν θὰ δολοφονοῦντο δηλαδή, καὶ οὕτω καθεξῆς».
Τέλος, ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης κ. Βαρθολομαῖος ἀνέφερε ἀπὸ ἄμβωνος ὅτι θὰ ἔχει... συνάντηση μὲ τὸν Ἀντιπρόεδρο τῆς Τουρκικῆς Κυβέρνησης γιὰ ζητήματα ποὺ ἀφοροῦν τὴν Ἑλληνικὴ μειονότητα στὴν Κωνσταντινούπολη.
Δεῖτε τὸ βίντεο:
:
Πηγή:Ρομφαία 
Πηγή

Δεν υπάρχουν σχόλια: