Κυριακή, 13 Ιουνίου 2010

Η επίσκεψη του Πάπα στην Κύπρο και τα παρεμφερή ζητήματα

Θέματα θρησκευτικής πίστης και κανόνων θέτει η Δέσποινα Κωνσταντίνου.

Ακούσαμε ορθοδόξους να προσφωνούν και να ονομάζουν τον Πάπα Προκαθήμενο (Αδελφής) Εκκλησίας και Άγιο Πατέρα. Εφόσον ως χριστιανοί ορθόδοξοι ομολογούμε «Μίαν (Μόνον), Αγίαν, Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν...», σημαίνει πως δεν υπάρχει και δεύτερη και τρίτη κ.λπ., κ.λπ. Όσοι βρίσκονται εκτός της δεν αποτελούν Εκκλησία, γιατί πολύ απλά έχουν χάσει, διά της αίρεσης στην οποία έχουν πέσει την αποστολική τους διαδοχή. Ο Άγ. Ειρηναίος στο Κατά Αιρέσεων ΙΙΙ, 23 και ο Αγ. Ιερώνυμος (Εpist. 84) ελέγχουν τους αιρετικούς ως διακόψαντας την αποστολική διαδοχή διά της ετεροδιδασκαλίας.

Η γνωστή σ’ όλους μας προσθήκη του εκ του Υιού στο Σύμβολο της Πίστεως, που ουσιαστικά οδηγεί σε δυαρχία μέσα στην Αγ. Τριάδα, το πρωτείο του Πάπα, το Αλάθητο, εξαιτίας του οποίου σημειώθηκαν σχίσματα και εντός των ίδιων των Ρωμαιοκαθολικών, τα συγχωροχάρτια, η θεία μετάληψη, η Μαριανολατρία και το Δόγμα της Άσπιλης Σύλληψης της Παναγίας, το Βάπτισμα και αρκετά άλλα, είναι ικανά να καταδείξουν πως ο εκάστοτε Πάπας, απ’ το σχίσμα του 1054 και μετά είναι αρχηγός αίρεσης. Για το τι σημαίνει αιρετικός, ας ανατρέξουμε στο Ιερό Πηδάλιο.

Το άλλο που μπορούμε να παρατηρήσουμε είναι η επίδειξη δουλοπρεπούς στάσης από τις αρχές πριν και κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του Πάπα.Μέρες πριν, διαφημιζόταν αυτή από τις συχνότητες του κρατικού καναλιού και αναγγελλόταν η συνεχής κάλυψη όλων των δραστηριοτήτων του.

Τελικά η επίσκεψη του Πάπα θα καταγραφεί ιστορικά ως πιο σημαντική για την Κύπρο απ’ αυτήν των Αποστόλων Παύλου και Βαρνάβα κατά τα αποστολικά χρόνια;

Δεν υπάρχουν σχόλια: